ZÁKONNÍK PRÁCE v aplikačnej praxi – individuálne termíny na objednávku

126.00

Školenie je určené pre zamestnávateľov, vedúcich zamestnancov, manažérov, personalistov, mzdových účtovníkov …

Kategórie: Značka:

Popis

 • Závislá práca (rozdiel medzi zamestnancom a živnostníkom)
 • Ochrana osobnosti a súkromia zamestnancov
 • Účastníci pracovnoprávnych vzťahov
 • Zástupcovia zamestnancov a ich vplyv na rozvrh zmien
 • Predzmluvné vzťahy
 • Vznik zamestnávateľa
 • Druhy pracovných pomerov
 • Typy pracovnoprávnych vzťahov
 • Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a jej ďalšie súčasti
 • Všetko o skúšobnej dobe
 • Pracovný pomer na dobu určitú
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Dohody verzus študenti a dôchodcovia
 • Vznik pracovného pomeru
 • Všeobecne o lekárskych prehliadkach zamestnancov
 • Výplata a povinnosti súvisiace s výplatou
 • Zložky mzdy
 • Príplatky a mzdové zvýhodnenia vyplývajúce zo Zákonníka práce
 • „13. a 14. plat“
 • Rozvrh pracovného času a prestávky v práci
 • Všetko o dovolenkách
 • Prekážky v práci
 • Všeobecne o stravovaní zamestnancov
 • Skončenie pracovného pomeru a povinnosti z toho vyplývajúce

 

 

Lektorka: Marta Weberová