Sociálne a zdravotné poistenie a dávky pre SZČO 12.11.2019

89.00

Časový rozsah školenia: 9:00 – 15:00
previous arrow
next arrow
Slider

Školenie je určené pre všetkých podnikateľov, ktorí sa chcú vyzvať vo svojich odvodových povinnostiach a zároveň vedieť aj o svojich právach. Školenie je určené aj pre účtovníčky podnikateľov, ktoré by mali vedieť efektívne poradiť svojmu klientovi.

10 na sklade

Popis

SOCIÁLNE POISTENIE  (Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)

Odvodové povinnosti

 • Status SZČO
 • Vznik a zánik sociálneho poistenia SZČO
 • Aké poistenie SZČO platí a aké neplatí
 • Čo je vymeriavací základ a ako ho vypočítame
 • kedy dochádza k zmene vymeriavacieho základu
 • kedy dochádza k zníženiu vymeriavacieho základu
 • Percentuálne sadzby povinného sociálneho poistenia
 • Výpočet a výška mesačného poistného
 • Platenie a splatnosť poistného
 • Vylúčenie povinnosti platiť poistné
 • Prerušenie poistenia
 • Základný rozdiel medzi vylúčením a prerušením
 • SZČO v súbehu so zamestnaním
 • SZČO, ak je poberateľom dôchodku / študent / na materskej, RP
 • Predpísanie dlžného poistného, penále, pokuty
 • Právoplatnosť, vykonateľnosť rozhodnutia
 • Odvolacie konanie, obnova konania
 • Možnosť splátkového kalendára
 • Premlčanie dlžného poistného
 • Lehoty na vrátenie poistného

Dávky zo sociálneho poistenia

 • Dávky z dôchodkového poistenia
 • Dávky z nemocenského poistenia
 • Základné podmienky nároku na nemocenské dávky SZČO
 • PN
 • OČER
 • Materské
 • Ochranná lehota nemocenských dávok
 • Praktické rady
ZDRAVOTNÉ POISTENIE   (Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení)
 • Vznik a zánik zdravotného poistenia SZČO
 • Výpočet vymeriavacieho základu / minimálny, maximálny /
 • kedy dochádza k zmene vymeriavacieho základu
 • kedy dochádza k zníženiu vymeriavacieho základu
 • Percentuálne sadzby zdravotného poistenia
 • Výpočet a výška mesačného preddavku poistného
 • Platenie a splatnosť poistného
 • SZČO v súbehu so zamestnaním
 • SZČO, ak je poberateľom dôchodku / študent / na materskej, RP
 • Ročné zúčtovanie poistného
 • Kedy sa vykoná ročné zúčtovanie
 • Výpočet ročného zúčtovania
 • Kto má nárok na odpočítateľnú položku
 • Výsledok ročného zúčtovania
 • Splatnosť
 • Výkaz nedoplatkov / podanie námietok
 • Úroky z omeškania / pokuty
 • Možnosť splátkového kalendára
 • Vrátenie preplatku poistného