Minimum pre začínajúcich podnikateľov 7.11.2019

49.00

Časový rozsah školenia: 9:00 – 15:00
previous arrow
next arrow
Slider

Školenie Minimum pre začínajúcich podnikateľov je zamerané nielen pre všetkých, ktorí uvažujú nad založením živnosti, ale aj pre tých, ktorí už živnosť majú a chýba im všeobecný prehľad nad povinnosťami podnikateľa.

10 na sklade

Popis

Na školení účastník získa prehľad o povinnostiach podnikateľa, „základných“ zákonoch, naučí sa orientovať a ako komunikovať s inštitúciami, na praktických príkladov sa napríklad naučí vypočítať si sám výšku odvodov, aké sú termíny dôležité pre podnikateľa, atď.

 

Živnostenské oprávnenie /podmienky prevádzkovania živnosti, typy živnosti, údaje potrebné pre vznik s celým postupom vybavenia živnosti, zodpovedný zástupca, prevádzkareň../

 

Povinnosti podnikateľa voči:
– Daňovému úradu /registrácia, ako uplatňovať výdavky, podávanie Daňového priznania, elektronická pokladnica, obmedzenie hotovosti, DPH../

 

– Sociálnej poisťovni /registrácia, ako sa vypočítavajú odvody, aké poistenie živnostník platí, na aké dávky má nárok../

 

– Zdravotnej poisťovni /registrácia, stanovenie výšky poistného pri vzniku živnosti, na základe podaného Daňového priznania, ako funguje Ročné zúčtovanie poistného../

 

Rôzne situácie počas živnosti:
– živnosť popri zamestnaní
– živnosť popri štúdiu
– živnosť popri dôchodku

 

Pozastavenie živnosti /podmienky pozastavenia, vplyv na registrácie a odvodové povinnosti../

 

Zrušenie živnosti /postup pri ukončení živnosti, povinnosti s tým súvisiace../

 

V cene školenia sú študijné materiály, pracovné pomôcky, občerstvenie a obed formou bagiet.

 

Lektorka: Bc. Katarína Danajovičová