KURZ PERSONALISTIKY pre prax vo firme 14.11. a 15.11.2019

99.00

Časový rozsah školenia: 9:00 – 15:00
previous arrow
next arrow
Slider

Kurz je určený pre začínajúce pracovníčky personálneho oddelenia, pomocné personálne pracovníčky, mzdové účtovníčky, prípadne mzdové účtovníčky po dlhšej prestávke, pracovníčky pracujúce s podkladmi pre mzdové účtovníčky a personalistky …

10 na sklade

Kategórie:

Popis

1. Pracovnoprávne vzťahy
* Predzmluvné vzťahy

 

2. Vznik, zmena, priebeh a skončenie pracovnoprávnych pomerov

* Pracovná zdravotná služba a lekárske prehliadky
– kto musí spolupracovať s PZS,
– vstupné, preventívne a výstupné lekárske prehliadky,
– každoročné povinnosti zamestnávateľa voči úradu verejného zdravotníctva,
– osobná a personálna zložka zamestnanca

* Pracovná zmluva
– ako uzatvoriť platný pracovný pomer,
– povinné náležitosti pracovnoprávnych vzťahov,

* Pracovný pomer na dobu určitú

* Povinnosti voči inštitúciám pri vzniku PP a s tým súvisiace termíny

* Skončenie pracovného pomeru
– kedy hrozí neplatné skončenie pracovného pomeru,
– povinné náležitosti pri skončení PP

* Zákaz výpovede

* Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
– podstata a účel dohôd,
– rozdiel medzi jednotlivými typmi dohôd,
– spôsoby uzatvárania a ukončenia prác na dohody

* Povinnosti voči inštitúciám pri skončení PP a s tým súvisiace termíny

 

3. Pracovná disciplína
* Pracovný čas a jeho rozvrhnutie
* Odpočinok a prestávky v práci
* Evidencia dochádzky
* Prekážky v práci a dovolenka = administratíva a povinnosti

 

V cene školenia sú študijné materiály, pracovné pomôcky, občerstvenie a obed formou bagiet.

 

Lektorka: Marta Weberová