Kurz mzdového účtovníctva s osvedčením 4.11.-5.11.-6.11.2019

180.00

Časový rozsah školenia: 9:00 – 14:00
previous arrow
next arrow
Slider

Kurz je určený pre začínajúce mzdové účtovníčky, prípadne mzdové účtovníčky po dlhšej prestávke, pracovníčky pracujúce s podkladmi pre mzdové účtovníčky, personalistky..

10 na sklade

Kategórie:

Popis

  • Pracovná disciplína

                * Pracovný čas

                * Práca nadčas

                * Pracovná pohotovosť

                * Prekážky v práci

 

  • Odmeňovanie

                * Spôsoby a formy odmeňovania

                * Minimálna mzda

                * Mzdové zvýhodnenia

                * Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

                * Odstupné a odchodné

 

  • Dovolenka

                * Nároky na dovolenku

                * Náhrady za dovolenku

                * Preplatenie dovolenky

 

  • Spôsob a výplata mzdy

                * Výplata mzdy

                *Doklad o mzde

                *Výplatný termín

                *Položky mzdy

                * Celková cena práce

                * Mzdový list

                * Stravné

 

  • Zdravotné poistenie

                * Vymeriavací základ, sadzby poistného, výpočet poistného

                * Vykazovanie a odvádzanie poistného

 

  • Sociálne poistenie

                * Odvody a vykazovanie poistného

 

  • Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

                * Rozhodné obdobie

                * Denný vymeriavací základ pre účely náhrady príjmu pri DPN

                * Výpočet DPN a výplata DPN

 

  • Daň z príjmov zo závislej činnosti FO

 

V cene školenia sú študijné materiály, pracovné pomôcky, občerstvenie a obed formou bagiet.