Aktuálne zmeny zákona o verejnom obstarávaní 13.11.2019

89.00

Časový rozsah školenia: 9:00 – 15:00
previous arrow
next arrow
Slider

Školenie je určené všetkým subjektom, ktoré prichádzajú do styku so zákonom o verejnom obstarávaní (VO). Jedná sa o intenzívny jednodňový kurz v menších skupinách do 10 ľudí.

3 na sklade

Popis

Cieľom školenia je priblížiť vám jednotlivé zmeny zákona o verejnom obstarávaní, ktoré nastali alebo nastanú v roku 2019 a 2020.

 

I. Veľká novela zákona (zákon č. 345/2018 Z. z.) – účinnosť 1.1.2019


– Nové výnimky zo zákona
– Nákupy do 5 000 EUR
– Nové finančné limity
– Vystavovanie referencií
– Zmeny zmluvy
– Nový spôsob zábezpeky
– Otváranie ponúk po novom
– Súčinnosť a uzavretie zmluvy
– Zmeny DNS
– Úpravy pri podlimitných zákazkách
– Zákazky s nízkou hodnotou po novom
– Žiadosť o nápravu, námietky a kontrola

II. Ostatné menšie novely 2019/2020

 

Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní – od 1.8.2019
• Debyrokratizácia vo verejnom obstarávaní – od 1.9.2019 a 1.12.2019
• Nová povinnosť vo verejnom obstarávaní – od 1.1.2020

 

III. Novela zákona z dielne ÚVO pre rok 2020

 

Novela vypracovaná Úradom pre verejné obstarávanie – aktuálne v legislatívnom procese v NR SR
– účasť majetkovo prepojených hospodárskych subjektov
– „spopularizovanie“ zeleného verejného obstarávania
– zníženie administratívnej záťaže
– postihovanie špekulatívnych foriem konania hospodárskych subjektov pri využívaní revíznych nástrojov

 

 

IV. Diskusia, otázky a názory

 

Obsah školenia budeme aktualizovať podľa stavu legislatívneho procesu úprav zákona.

 

V cene školenia sú študijné materiály, pracovné pomôcky, občerstvenie a obed formou bagiet.

 

Lektor: Ing. Martin Golian