Woocommerce Menu

Naši lektori

Bc. Katarína Danajovičová

16 rokov pôsobila v Sociálnej poisťovni v oblasti výberu poistného, vymáhania pohľadávok – v tvorbe analýz systémov, ich testovaní, v implementácií projektov elektronického prepájania štátnych inštitúcií, v školení, usmerňovaní a kontrolnej činnosti zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne.
Viac ako 12 rokov sa venuje vedeniu účtovníctva a poradenstvu v oblasti daní a odvodov.
Osem rokov viedla celoslovenský projekt digitalizácie prihlasovacích formulárov vernostného programu jednej z najväčších maloobchodných spoločností v obore FMCG na Slovenskom trhu. Bola vedúcou tímu v projekte „Analýza odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva“, ktorý sa uskutočnil za podpory Ministerstva hospodárstva SR v rámci programov podpory malého a stredného podnikania prostredníctvom agentúry Slovak Business Agency.
Je aktívnou autorkou odborných článkov pre spoločnosť Poradca podnikateľa, ktorá publikuje články v účtovnej, daňovej a mzdovej oblasti.
Je spoluzakladateľkou a predsedníčkou Inštitútu sociálneho a zdravotného poistenia (SAZAP), ktorého hlavným cieľom je zvyšovanie právneho povedomia verejnosti v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a podieľať sa na legislatívnych a novelizačných procesov.

Ing. Martin Golian

Vykonával funkciu riaditeľa odboru verejného obstarávania na ministerstve vnútra. Od roku 2006 sa venuje konzultačnej činnosti v oblasti verejného obstarávania. Jeho spoločnosť Global Procurement s.r.o. ponúka komplexné poradenstvo pri financovaní a realizácii investičných projektov financovaných z tzv. Eurofondov a to od plánovania cez žiadosti o príspevok, verejné obstarávanie až po ich realizáciu a vyhodnotenie. Je prevádzkovateľom odborného portálu pre oblasť verejného obstarávania. Aktívne sa zúčastňuje legislatívneho procesu v oblasti verejného obstarávania a to aj ako poradca viacerých poslancov Národnej rady SR. Špecializuje sa na revízne postupy a verejné obstarávania financované z Eurofondov.

Marta Weberová

Mzdám a personalistike sa venuje od roku 1995. V roku 2001 založila vlastnú spoločnosť zameranú na mzdový outsourcing a vzdelávanie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Má viac ako 25 ročnú prax v praktickom vedení mzdového a personálneho oddelenia, ako aj vo vzdelávaní v rozsahu pracovnoprávnych vzťahov. Aktívne publikuje odborné články v danej oblasti. Vo vlastnej réžii vydala a distribuovala Príručku „Ako sa stať dobrou mzdovou účtovníčkou“, ktorá pomohla viacerým začínajúcim mzdovým účtovníčkam. Vypracovala množstvo vzdelávacích materiálov pre rôzne vzdelávacie agentúry na Slovensku. Jej odborné články môžete nájsť aj vo vydavateľstve Verlag Dashöfer, s ktorým niekoľko rokov spolupracovala. V minulosti tiež spolupracovala so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Jej poradenské služby využívajú mnohé súkromné firmy a inštitúcie. V súčasnosti svoje bohaté skúsenosti z praxe odovzdáva ďalej cez vzdelávacie a poradenské aktivity nielen v Bratislave, aj ostatných krajoch Slovenska.

Dušan Peško

Viac ako 20 rokov sa špecializuje na informačnú bezpečnosť, spracovanie podnikových dát a ochranu údajov. Pôsobil a pôsobí v spoločnostiach DATAPRO, CÍGLER SOFTWARE, a.s. a Secutreo, s.r.o. Ako odborník na IT bezpečnosť a antivírusovú ochranu spolupracoval a spolupracuje so spoločnosťami AVG Technologies, Kaspersky Lab a Microsoft. Od roka 2017 sa naplno venuje problematike ochrany osobných údajov podľa GDPR. Ako GDPR konzultant a DPO (Data Protection Officer) je autorom série odborných článkov a elektronických publikácií.